12.5.07

Push the Button

Ħarabank

Lanqas jitwemmnu l-affarijiet li jidhru fuq it-televixin nazzjonali. Il-bassezzi li waqa' fihom, permezz ta' programmi bħal Xarabank, ifakkruk biss f'meta l-istess stazzjon kien qam filgħodu kmieni jdoqq "Run, Rabbit, Run" biex izik lil Fenech Adami li kien għadu kif tilef elezzjoni ġenerali b'maġġoranza ta' 51% tal-voti. Dakinhar ħafna nies qarrsu wiċċhom għall-"bad taste" fix-xandiriet; illum, anki jekk mhux l-istess livell ta' bassezzi, għandna sitwazzjoni fejn l-aktar programm redikolu li jxandar it-TVM huwa l-aktar programm segwit. U dan, naħseb jien, jikxef sintomi strambi fil-poplu li daħal fl-Ewropa li għadu mhux ċert jappartjenix għaliha.


Live minn Ħal Qormi u Ħelsinki

Mela kien hemm kantanta minn Ħal Qormi li marret tkanta Ħelsinki. Kellha kanzunetta li ħafna qalu li kienet sabiħa, oħrajn qalu li kienet hekk u hekk u xi wħud qalu li kienet kerha. Issa din il-kantanta ħadmet ħafna biex il-pajjiż li rrappreżentat (il-pajjiż li investa fiha eluf ta' liri biex tkun tista' tmur tkanta Ħelsinki) jgħaddi mis-semi-finali, imma din il-missjoni falliet. Naħseb li din hi xiħaġa minn ewl id-dinja: jekk qiegħed tikkompeti tista' tirbaħ, tista' titlef. Kollox sew, kien hemm ħafna li ħassewhom iddiżappuntati għax ippretendew (bħalma jagħmlu kull santissma sena) li l-kanzunetta Maltija (kantata bl-Ingliż) kellha mhux biss tgħaddi għall-finali, imma kellha tirbaħ l-istess finali wkoll. Kollox sew, hija xiħaġa naturali li jekk ikollok fiduċja fik innifsek, li jekk tgħożż daqstant il-kultura ta' pajjiżek, li jekk tħobb daqstant lil pajjiżek, tħossok iddiżappuntat. Imma dak li deher fuq il-programm Xarabank l-għada ta' din it-telfa, kien taħlita ta' isteriżmu patetiku ma' dak grottesk li fakkar li xi wħud li l-parrokkjaliżmu għadu verita' sagrosanta f'Malta. Sa s-Sindku ta' Ħal Qormi mar iċapċap mat-temp tal-banda ddoqq id-diska t-telliefa. Is-Sindku! U m'għandniex xi ngħidu kien hemm ukoll il-kandidati prospettivi: anzi, kienu fuq quddiem nett.Xi ntqal, x'ma ntqalx

Intqal li kien hemm blockvote mill-pajjiżi "tal-lvant", għax dawn pajjiżi ġirien. Sirt naf li s-Slovenja u t-Turkija huma ġirien. Ara r-Repubblika Ċeka, miskina, dik m'għandhiex ġirien u għax m'għandhiex ġirien il-kanzunetta tagħha ma għaddietx għall-finali lanqas.

Ma ntqalx, pereżempju, li jeżisti fenomenu soċjali li jiddetta l-prossimita' kulturali. Li pajjiż "tal-lvant" se jħossu aktar kulturalment viċin ta' pajjiż ieħor "tal-lvant", u li l-idjoma mużikali ta' pajjiż "tal-lvant" se tinftiehem u tiġi apprezzata minn pajjiż ieħor "tal-lvant" aktar minn idjoma "oħra". Il-kanzunetta Maltija, forsi, kienet tieħu ħafna aktar voti kieku ċ-Ċina kienet qiegħda tikkompeti. Min jaf?

Intqal li "dawn ma jniżżluniex lilna l-Maltin." Jekk "dawn" huma l-istess Ewropej "tal-Lvant", allura forsi jkun xokk akbar jekk wieħed jikkonsidra li ħafna minn dawn l-Ewropej "tal-Lvant" mhux żgur jafu fejn tiġi Malta, aħseb u ara kemm "ma jniżżluniex". Bħas-soltu, il-messaġġ ewlieni li ħareġ f'Xarabank - il-programm li suppost jeduka lill-poplu b'mod demokratiku, kien li Malta hija ċ-ċentru ta' l-Ewropa u allura hemm min jgħir għalina.

Il-blockvote. Ejja nassumu li verament kien hemm blockvote... biex għandna nitkażaw, meta l-votazzjonijiet kollha fil-festivals tal-kanzunetta Maltija għall-Ewropa kienu blockvote tant ovvju? Jew issa s-sistema tal-votazzjoni - issa - m'għadhiex tajba?

Intqal ukoll li Malta - MALTA - qamet maħsuda l-għada tas-semifinali. Dan id-diskors ukoll idejjaq lil xi nies: lili pereżempju. Jien ma qomtx maħsud u safejn naf jien, fortunatament jew le, nagħmel parti minn din Malta. L-użu ikrah ta' dan il-kollettiv mhux biss jurta lil dak li jkun, imma huwa inġust u żbaljat. "Ħafna Maltin" jew "Il-Maġġoranza tal-Maltin qamu maħsuda l-għada tas-semifinali" kien ikun titlu ferm aktar veru.

Intqal li l-performance Maltija kienet impekkabbli. Veru? Jien miniex ta' l-istess opinjoni. Kien hemm żeffien idur qisu ċippitatu jxejjer velu abjad; vjolinist jagħmel l-istess mingħajr m'hu ċert minn dak li qed jagħmel u għala qiegħed jagħmlu; is-soltu klixe' bl-użu ta' l-imriewaħ ... x'konna qegħdin nagħmlu jew nippruvaw nagħmlu fuq il-palk? Jista' xiħadd jgħidli liema performer professjonali jibdel l-idea ta' xi rtokk għandu jagħmel ma' wiċċu siegħa qabel joħroġ fuq il-palk? Imbagħad il-kantanta ... jien jidhirli li lanqas l-interpretazzjoni ma kienet eċċellenti; pereżempju n-noti akuti ma kellhomx l-istess saħħa tal-verżjoni rrikordjata.


Imma fuq Xarabank ħadd ma qalu dan id-diskors. Ma tarax! Mela Xarbank se jagħmel xiħaġa simili? Minflok, Xarabank beda jħeġġeġ lin-nies biex il-Ħadd fis-siegħa neqsin kwart kulħadd jitla' bi ħġaru lejn l-airport biex ... biex xiex? Nilqgħu fostna trupp li lanqas għadda għall-finali. Imma minħabba li aħna konvinti li hemm blockvote kontrina, li hemm dawk il-misħutin "tal-Lvant" li ma jniżżluniex, minħabba li Alla seħitna għax ma taniex ġirien, aħna kellna ngħaddu u m'għaddejniex għax tajbin wisq għall-bqija.Id-diżappunt
Id-diżappunt tiegħi huwa li l-pajjiż reġa' nefaq eluf kbar ta' liri biex intellgħu trupp għal festival li sar id-daħqa ta' kulħadd - minbarra ta' dawk li filwaqt li jgħidu li ma jeħduhx bis-serjeta' issibhom hemm bl-id tag daqs dinja fuq sidirhom. Id-diżappunt tiegħi hu li għadna nemmnu li din hija xi okkażjoni importanti fejn il-pajjiż jieħu exposure madornali u li grazzi għal dan kollu r-rati tat-turiżmu se jisparaw is-sajf li ġej. Id-diżappunt tiegħi hu li programm bħal Xarabank, jekk ma jagħmel xejn tajjeb, jirnexxilu joħroġ fil-beraħ is-sindromi l-aktar patetiċi ta' "Malta li qamet maħsuda l-għada tas-semi finali" u allura jfakkarni f'dawk l-affarijiet li nagħmel minn kollox biex ninsa. Id-diżappunt tiegħi hu li għadna nemmnu li aħna l-magħżulin u li l-metafora ta' l-Ewropa ta' Kajin mhijiex midfuna għal kollox.

Id-diżappunt tiegħi hu li l-grupp Teapacks mhux se jirbaħ il-Eurovision.

35 comments:

Roderick Mallia said...

Ejja! Mela mhux jien biss indunajt li n-noti akuti ma kantathomx tajjeb! Għal mument kont qed naħseb li ħadtu f'widnejja... iktar u iktar meta smajt dawk il-kummenti oxxeni fuq Xarabank.

Roderick Mallia said...

Manwel, nistiednek taqra l-kummenti fuq il-blogg ta' Olivi. Għadni kif tajthom daqqa t'għajn, u għandi l-impressjoni li b'din ir-rata Olivia Lewis ser ilaħħquha qaddisa martri. Tgħid naraw xi santi tagħha?

L-Imżebbel said...

Il-biċċa hi li l-kummenti li approvat huma biss dawk li kienu favorevoli. Tkellimt ma' individwi li, għalkemm bl-edukazzjoni kollha, bagħtulha kummenti pjuttost ostili lejn l-Eurovision. S'issa għadhom ma ġewx ippubblikati. Għall-inqas Toni Sant kellu d-diċenza jagħti spazju lil min jistmell lil dan l-hekk-imsejjaħ festival.

Jien, li niġi naqa' u nqum mill-Eurovision, ħassejt li ma kelli nibgħat xejn. Wara kollox, nimmaġina li Olivia tiġi taqa' u tqum x'naħseb jien.

Biss, m'għandi l-ebda ħsieb naħbi s-sodisfazzjon li nara daqstant nies "ixxokkjati" b'dan ir-'rinkoljonament' ta' kull sena.

Roderick Mallia said...

Nimmaġina li ħbiet dak li ma qabliliex turi.

Biss, m'għandi l-ebda ħsieb naħbi s-sodisfazzjon li nara daqstant nies "ixxokkjati" b'dan ir-'rinkoljonament' ta' kull sena.

Kemm nifhmek Kev! Nieħu gost sa ċertu punt imma, għax meta nara din il-ħela ta' flus fuq xi ħaġa suppost 'kulturali' ninkazza mhux ftit. U nibża' ftit ukoll meta nara dal-fanatiċiżmu kollu...

L-Imżebbel said...

Aħna lil xi ħadd bħal Frank Zappa rridu fl-Eurovision! :)

CODama said...

L-ahjar kummiedjant li jkanta bil-malti u li jigi jitmejjel minn kollox u minn kulhadd u li ma tikbirlux rasu. Ipruvajt inhalli kumment ta kritika kostrutiva fil blog tas-santissima imma sal lum ghadu ba giex ippublikat. La it-tema hi ix-xandir, ghall-lum daqsekk, sakemm nergaw niltaqaw insellmilkhom.

mario said...

dispjacir tara maltin bhalkom jaqaw fil baxx daqshekk....

jiena kieku minnek nisthi nghid li jiena malti....

anqas li kieku kienet l aktar diska orrur li ezistiet ma missek titkellem hekk.

haga tal iskantament kif f dan il pajjiz ghad hawn nies li jaqaw daqshekk fil baxx.

mario said...

dispjacir tara maltin bhalkom jaqaw fil baxx daqshekk....

jiena kieku minnek nisthi nghid li jiena malti....

anqas li kieku kienet l aktar diska orrur li ezistiet ma missek titkellem hekk.

haga tal iskantament kif f dan il pajjiz ghad hawn nies li jaqaw daqshekk fil baxx.

mario said...

dispjacir tara maltin bhalkom jaqaw fil baxx daqshekk....

jiena kieku minnek nisthi nghid li jiena malti....

anqas li kieku kienet l aktar diska orrur li ezistiet ma missek titkellem hekk.

haga tal iskantament kif f dan il pajjiz ghad hawn nies li jaqaw daqshekk fil baxx.

Athena said...

Immanuel...
1. L-ghomor, as usual I'm slow in catching up
2. Kolja is completely gorgeous and adorable, he makes my uterus hurt:-)
3. Best. Eurovision commentary. Ever.
4. Kienet stunatissima.

Roderick Mallia said...

Mario, naħseb hija ħaġa iktar ta' l-iskantament li għad hawn nies bħalek li jaħsbu li, għax Malti, kollox tajjeb. Kollox jgħaddi f'dal-pajjiż allajbierek. Kull kritika hija meqjusa bħala attakk dirett konta s-sagrosant Malti.

Hija ħaġa ta' l-iskantament kif ukoll, kif għad hawn nies li jemmnu li aħjar mill-Malti m'hawn imkien u li Malta hija pożizzjonata strateġikament fiċ-ċentru tad-dinja, anzi tas-sistema solari b'kollox idur madwarha.

Biex nagħlaq, jien m'għandix għalfejn nistħi ngħid li jiena Malti; anzi. Biss, ma naħsibx li għandi għalfejn inkun kburi anqas. L-istess attitudni li kieku twelidt f'xi post remot ieħor...

mario said...

jiena qatt ma ghedt li il malti sagrosant ...anzi ...pero hemm kritika kostruttiva u hemm tajjir.

li tikritika biex l affarijiet ikunu ahjar naccetta li tajjru peruni personali dak insult ikun minn ikun u jkun xikun.

Roderick Mallia said...

Din oħra. Ma nafx għal-liema tgħajjir qed tirreferi imma din li jekk tgħaddi kumment u ma taqbilx mal-massa tkun qed tgħajjar, jew tidgħi, jew taqa' fil-baxx ma niflaħiex.

Meta se jikber dal-pajjiż?

Erezija said...

IMMANUEL MIFSUD GĦALL-EUROVISION 2008!!

Antoine said...

Intqal ukoll li Malta - MALTA - qamet maħsuda l-għada tas-semifinali. Dan id-diskors ukoll idejjaq lil xi nies: lili pereżempju. Jien ma qomtx maħsud u safejn naf jien, fortunatament jew le, nagħmel parti minn din Malta.

Lili wkoll... huwa atteġġament sintomu ta' l-idea ta' soċjetà bħala soppa (omoġenja) pjuttost milli bħala mużajk kumpless mimli kurrenti kontradittorji, idea li aktarx titnissel mill-mit ta' l-identità, li donnha bilfors trid tkun tonda u waħdanija għax b'hekk tinftiehem aħjar u tħaddan lil aktar nies.

M'hemmx xi ngħidu, huwa atteġġament li ssib ukoll l-Ingilterra, Spanja... ma nazzardax ngħid "kullimkien" għax ma vvjaġġajtx biżżejjed.

Anonymous said...

Claudette Taliana - Grazzi l-ewwelnett talli tikteb dan il-blog bil-Malti. Ghalija li ma nghix Malta veru salmura jinzilli ghasel naqra kitbiet bil-Malti. Nghid ghalija l-Eurovision inqisu bhala party li jigi organizzat kull sena bejn il-maggoranza tal-pajjizi ewropej u min ikollu c-cans jitla min flus haddiehor jghaddi gimgha buzz, parties etc...
Jiena l-koreografija ghogbitni pero nistaqsi jekk hadux zball fid-diska, ghax hsibt li kienet iktar ghaddatata ghal China Town! Miniex esperta fil-muzika pero sa fejn smajt jiena il-ritmu iktar deher bhala Latin, tip Spanjol u ma nafx ghaliex spiccajna l-Far East. L-kuluri iktar kienu vivaci li forsi jirraprezentaw tema ferrieha, haga li d-diska zgur ma kienx fiha.
Rigward il-voti nghid li naqbel li hafna jivvutaw lil xulxin u lil girien ghax hija haga naturali li huma esposti iktar ghal kultura tal-pajjizi vicin taghhom.
Jiena nixtieq li jintefqu inqas flus ghal dan il-festival u jkun hemm budget ghal gruppi u kantanti li jkantaw tip ta' muzika ohra li normalment ma titkantax fil-festivals. Imma bejn dak li nixtieq u dak li jsehh hemm ocejan igifieri jekk nsib ruhi hawn bhal dan iz-zmien sena nerga nibghat l-istess kumment probabli li jkun ghadu jghodd.
Nittama li ma dejjaqtkomx ha nieqaf hawn qabel inraqqadkom :)

Anonymous said...

Fuq il-fatt li fil-programm ma sehhitx kritika dwar il-performance, hija haga ovvja li gara hekk. Mhux tal-Where's Everybody hadmuha din is-song? Morru araw in-nies li tellghu Helinski. Allura tahsbu li kienet tkun facli taghmel awtokritika? Are kieku kien xi hadd iehor min barra kien jinqala maltemp shih!

L-Imżebbel said...

Il-ġurnal l-orizzont dalgħodu rraporta li s-sistema tal-votazzjoni ma kellhiex x'taqsam mar-riżultat. Fil-fatt ivvotawlna tlieta biss!

Għaldaqstant il-waqgħa għan-nejk li waqgħu (u mhux 'waqajna', għax jien m'għandix x'naqsam) ma kinitx minħabba xi konfoffa jew blocvote.

Issa ħerqan biex inkun naf liema skuża 'ġdida' se joħorġu biha l-apoloġisti wara din l-aħbar.

http://www.l-orizzont.com/news.asp?newsitemid=35325

Antoine said...

Għaldaqstant il-waqgħa għan-nejk li waqgħu (u mhux 'waqajna', għax jien m'għandix x'naqsam)

Appuntu Kevin. Għidilhom!

Erezija said...

l-attegjament tieghi kien "live and let live" - halluhom igawdu l-festival taz-zobb taghhom, jiena ma jinteressawnix u ghalhekk, anke l-icken stmerrija turi interess, anke jekk interess negattiv... izda issa jiena tal-fehma li hemm il-bzonn ta' kampanja nazzjonali anti-eurovision, li xxekkel u tostakola u ddghajjef il-mentalita ossessjonata bil-eurovision ta' pajjizna... kwazi kwazi nasal li nghid li l-eurovision hija theddida ghal malta, daqs kemm kien ikun il-golf course il-manikata jew dak it-terrorizmu ambjentali li sar l-ahrax tal-mellieha l-gimgha l-ohra.

apparentament hemm hafna nies li jigu jaqghu u jqumu minn dan il-festival redikolu u jibqghu siekta. alavolja hija redikola wkoll li tniedi kampanja kontra l-eurovision, nahseb li m'hemmx lok iehor ghalina, ghax is-sena d-diehla l-istess se jigri - fondi mohlija u isterizmu nazzjonali fuq ix-xejn.

Bertu ta l-Angli said...

Jekk il-eurovision haqqux dan il-kjass kollu ma nafx nghid, biss f’kull pajjiz issib xi haga simili. Hawn min jiggennen wara l-karnival, wara l-festi, wara l-futbol, wara xi grupp muzikali, ecc. L-unika raguni li nista nghati ghal dan, forsi hu il-fatt li ghal erba’ darbiet konna vicin li nirbhu dan il-festival. F’dan il-pajjiz rari xi hadd jerbah xi haga fuq livell internazzjonali.

Ghal dawk kollha li jemmnu li ahjar nonfqu l-flus fuq xi haga ohra, m’inhiex konvint. Ma nahsibx li in-nuqqas ta fondi fi-settur tal-kultura jigi solvut billi naqtghu il-flus lil dan il-festival. Ghaliex mhux inwaqqfu il-jazz festival jew dak ta l-ghana? Ghaliex avveniment segwit minn ftit nies inqisuh ‘kulturali’, izda malli ikun jattira il-massa le? Bl-ebda mod ma niggustifika il-kummiedji ta fuq il-palk ta din is-sena, jew il-flop tas-sena l-ohra biss kellna nofs tuzzana diski tajbin tul dan l-ahhar snin. U kien hemm kantanti li dan il-festival servihom biex jesponu lilhom infushom fuq ix-xena internazzjonali.

Il-kwistjoni ma hiex jekk inwaqqfux il-fondi lil dan il-festival izda kif il-festival lokali jista jattira aktar gruppi u kompozituri u mhux l-istess nies. Kif dan il-festival jista jattira u jincentiva muzika mhux bilfors ‘mainstream’. Kif nistghu inwaqqfu gruppi lokali milli jisnobjaw il-festival. Hu daqshek difficli li nimmaginaw xi grupp bhal Etnika jew Tribali fuq il-palk? Pajjizi ohra ma hasbuhiex darbtejn.

angelus said...

Grupp Malti bhal Frank Zappa ghandna - l-iXtruppaw!! Huma mishom jitilghu ghall-Eurovision; Toni Sant hekk jghid ukoll! Jekk ghadkom ma smajtuhomx morru www.xtruppaw.com, ghax tidhku dahka... u fid-diska taghhom Malta jsemmu l-Eurovision ukoll :)

L-Imżebbel said...

Niftakar darba kont ktibtilhom diska għall-Eurovision... L-Ixtruppaw Jifqgħu Kull m'Hawn!

Ma tkunx idea ħażina li jmorru huma u jagħmlu waħda minn tagħhom... Tkun parodija kbira!

Bertu ta l-Angli said...

jekk tridu nibdew kampanja...

Xtruppaw ghal Eurovision!

Erezija said...

La qed naghmlu reklami... qed tfakkruni fil-ktieb ta' Karl Schembri, Manifest tal-Killer, fejn ikun hemm band rock jitilghu jirrapprezentaw lil Malta fil-Eurovision... aqrawh ghax tidhqu dahqa

Anonymous said...

Jiena ma nara xejn hazin li ntellghu l-Ixtruppaw. L-Ukrajna giet it-tieni post u vicin ta' l-ewwel bid-diska taghha. Nahseb li anki l-parodiji huma parti mill-palk u jirraprezentawna daqs kemm tirraprezenta kanzunetta fuq l-imhabba.

Antoine said...

Il-ħass mal-bass: "We won the Cold War but we lost the Eurovision"

http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/6654719.stm

Kenneth said...

Pero' stennew ftit. Qabel ma ndeffsu 'l-iXtruppaw irridu nagħtu ftit ċans lil min ilu jipprova sena wara sena u s'issa għadu ma rebaħ il-festival qatt, miskin.

Roderick Mallia said...

Għandu punt Kenneth. Nimmaġina li qed tirreferi għal xi kantant ieħor mill-programm 'Kalamita' (Il-programm l-aktar segwit mill-Maltin u l-Għawdxin, wara nofsinhar™), hux Ken? Ara Olivia, dik minn hemm bdiet!

Kenneth said...

Ngħid is-sew, ma kontx qed nirreferi għat-tali għax ma ġienix f'moħħi. Pjuttost kont qed ngħid għall-fatt tad-daħk li f'dal-pajjiz it-tellief ma jafx jieħu telfa u jibqa' qatt ma jrid jifhem il-messaġġ li twassal magħha din it-telfa. Għax mhux li tgħid titlef darba jew tnejn biss...

Dal-festival qisu l-lottu. Tibqa' tilgħab Sibt wara Sibt bl-istess numri u fl-aħħar ikollok tirbaħ. Mhux għax kellek xi ħaġa aħjar mis-Sibt ta' qabel, imma sempliċiment għax bil-liġijiet tan-natura xi darba trid tmiss lilek. Jaf tkun fi zmien sena, jaf 11-il sena wara.

Anonymous said...

Frank Alla Jahfirlu telaqna.
Kien jaf jiehu kollox bin-nejk.ghandna x nitghallmu.In nejka anka sahhtu ha bin nejk!!

Anonymous said...

xi frank hu!

Anonymous said...

Jien ilhi nghix barra minn Malta ghaxar snin. Ghalkemm in-nostalgija ghal pajjizi ma tonqosx, nigi naqa u nqum jekk Malta tirbahx il-Eurovision jew le. Fl-opinjoni tieghi, il-hafna polemiki u isterizmu ta' wara kull Eurovision ghandu mill-inqas zewg ragunijiet. L-ewwel nett, hemm grupp ta' nies li jdawwru kemxa flus gmiela kull meta Malta tiehu sehem fil-festival. It-tieni, juri kemm ghadna immaturi bhalha poplu u bhalha nazzjon, tant li kull haga li tigi kontrina hi sinjal li hemm minn ghandu ghalijna. Mark Aloisio (USA)

Vacation Malta said...

Simply put your website is just great. Well done

I am promoting my new website http://www.paradisemalta.com I hope you find the time to visit it and review it on your blog. I am trying to get more foreigners to visit malta virtually... and later hopefully personally!!

Vacation Malta said...

Simply put your website is just great. Well done

I am promoting my new website http://www.paradisemalta.com I hope you find the time to visit it and review it on your blog. I am trying to get more foreigners to visit malta virtually... and later hopefully personally!!